اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

 ﺳـﺨـﻦ ﻳـﻜـﻲ از ﺑــﺰرﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس که” ﻫﻨـﮕـﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣـﺮدم ﺑﺨـﺎﻃﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻨﻄﻖ ﻃﺮف ﻧﻴﺴـﺘﻴﺪ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻣﺨﻠﻮﻗــﺎت اﺣـﺴﺎﺳـﺎت،ﻣـﻮﺟﻮداﺗــﻲ ﻛـﻪ ﺳﺮﺷﺎرازﺗﺒﻌﻴﺾ،روﺣــﻴﺎت ﭘﻴﺸﺪاوری و ﺗﻌﺼﺐ […]
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۸

تاثیر رنگها در تبلیغات

بحث روانشناسی رنگها و تاثیر رنگها در تبلیغات تقریباً از روزگاری که چاپ رنگی روزنامه ها به صورت گسترده آغاز شد و آژانس های تبلیغاتی طراحی […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

خودنمایی چیست؟

خودنمایی در روانشناسی به چه معناست؟ همه ما در روابط اجتماعی روزانه خود حتما کسی را می‌شناسیم که به خودنمایی کردن علاقه دارد. به طور سطحی […]
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸

 دست و دل تان به کار نمی‌رود؟

دست و دل تان به کار نمی‌رود؟   همه ما در چنین شرایطی بوده ایم . که کار زیادی برای انجام دادن داشتیم اما دست و […]
خرداد ۱, ۱۳۹۸

تاثیر نور خورشید بر سلامت روان

تاثیر نور خورشید بر سلامت روان پزشکان و متخصصان سلامت در پاسخ به این پرسش که “آیا نور طبیعی بر سلامت روان تاثیر دارد؟” متذکر شده‌اند . […]
خرداد ۲, ۱۳۹۸

ارتباط رنگ ها و غذاخوردن

ارتباط رنگ ها و غذاخوردن رنگ‌ها روی عملکرد بدن ما تأثیرگذار هستند. به طور مثال بعضی از رنگ‌ها باعث بالا رفتن فشارخون افراد می‌شوند و ایجاد […]
خرداد ۹, ۱۳۹۸

رازهای شادکامی1

رازهای شادکامی رازهای شادکامی و شادمانی برای تبدیل روزهای کسل کننده به شادترین لحظات زندگی لبخند زدن ساده، سبب می شود 43 ماهیچه در صورت شما […]