می 12, 2019

سنایی غزنوی در یک نگاه

زندگینامه: ابوالمجد مجدود بن آدم  سنایی غزنوی در سال 473 هجری قمری در شهر غزنین (در افغانستان امروزی) پا به عرصه‌ی هستی نهاد، و در سال545 […]
می 12, 2019

پرتوی از اشعار و اندیشه‌های عطار نیشابوری

زندگینامه عطار: فرید الدین ابوحامد محمد فرزند ابوبکر ابراهیم عطار نیشابوری، از شاعران و عارفان نامی نیمه‌ی دوم سده‌ی ششم و نیمه‌ی اول سده‌ی هفتم هجری […]
می 12, 2019

شهاب الدین سهروردی در یک نگاه

  زندگینامه: شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک سهروردی، ملقب به الموید بالملکوت، خالق البرایا و قدح الزند- آتش افروز و شگفتی آفرین- و معروف […]