می 9, 2019
در جستجوی زمان از دست رفته

در جستجوی زمان از دست رفته

می 9, 2019

معرفی تکنیک های مطالعه برتر

یکی از علل ناکامی های تحصیلی روش نادرست مطالعه است . عوامل زیادی برای موفقیت در تحصیل وجود دارد که می توان از عوامل مهمی همچون […]
می 9, 2019

قورباقه را قورت بده (21 روش عالی برای غلبه بر تنبلی )

    یکی از کلیدهای داشتن زندگی خوب، کار موفق و داشتن احساس خوب نسبت به خود، این است که این عادت را در خود بپرورید […]
می 9, 2019
آنا کارنینا

کتاب آناکارنینا

می 9, 2019

گفتاری چند پیرامون حقیقت سیزده بدر

روز ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از دل ﻣﺸﻐﻮﻟﻲ ﻫﺎی روزﻣﺮه ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﻬﺎری ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ و […]
می 15, 2019
کتاب

فصل اردیبهشت

می 19, 2019
پیامبر و دیوانه

کتاب پیامبر و دیوانه

می 22, 2019
great gatsby

کتاب گتسبی بزرگ