می 25, 2019

آفات و بیماری ها در گلخانه

گلخانه از دید یک گیاه پزشک دارای خصوصیات منحصر به فردی است. محیط گلخانه بدلیل دمای بالاتر، رطوبت نسبی زیاد و وضعیت خاص جریان هوا دارای […]
می 26, 2019

بیماری ها و بیمارگر های مهم گلخانه

بیماری های مختلفی در محصولات گلخانه ایجاد میشوند که براساس اندام مورد حمله آنهارا میتوان به چند گروه تقسیم کرد: بیماری های شاخ وبرگ بیماری های […]