اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸

معرفی و آموزش کشت گیاه دارویی سیاه دانه

سیاه دانه گیاهی است یکساله با ساقه های ایستاده به ارتفاع 60 تا 70 سانتیمتر می باشد. برگها دارای بریدگی های نخی، برگچه های ریز، گل […]