می 25, 2019

آفات و بیماری ها در گلخانه

گلخانه از دید یک گیاه پزشک دارای خصوصیات منحصر به فردی است. محیط گلخانه بدلیل دمای بالاتر، رطوبت نسبی زیاد و وضعیت خاص جریان هوا دارای […]