اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸

معرفی و آموزش کشت گیاه دارویی آویشن

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۸

معرفی و آموزش کشت گیاه دارویی بادرنجبویه

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸

معرفی و آموزش کشت گیاه دارویی به لیمو

اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸

معرفی و آموزش کشت گیاه دارویی سیاه دانه

سیاه دانه گیاهی است یکساله با ساقه های ایستاده به ارتفاع 60 تا 70 سانتیمتر می باشد. برگها دارای بریدگی های نخی، برگچه های ریز، گل […]
خرداد ۷, ۱۳۹۸
کشت گیاه دارویی کلزا

معرفی و آموزش کشت گیاه دارویی کلزا

گیاه دارویی کلزا تحقیقات داخلی و خارجی و همچنین تجربیات کشت گیاه دارویی کلزا در دو دهه اخیر در کشور نشان داده است که زراعت این […]